Saturday, 15 July 2017

"pagan" by Andrei Liankevich - first week

Afternoon everyone,


Andrei's solo exhibition "pagan" has been open since Tuesday and we'd like to share some photos from the installation and the opening day. The show will run in 76m2, Pontypool until the 4th of August, Tuesday to Saturday, 11 to 18 - you can find directions to the gallery on our website***

   


We'll be posting more photos here and on our facebook page next week!


Monday, 10 July 2017

"pagan" gan Andrei Liankevich

Arddangosfa gan y ffotograffydd Belarwsaidd Andrei Liankevich yw “pagan”, sy’n cofnodi traddodiadau gwerin yn Belarws sy’n deillio o oes cyn dyfodiad Cristnogaeth yn y 10fed ganrif ac sy’n dal i gael eu harfer yng nghefn gwlad Belarws. Fel pobl mewn mannau a diwylliannau eraill, roedd pobl Dwyrain Ewrop yn gwrthod rhoi’r gorau i’w traddodiadau, gan barhau i’w harddel, tra mabwysiadodd lledaenwyr y gred newydd rai o’r arferion paganaidd er mwyn denu mwy o bobl i’w dilyn, gan greu cymysgedd eclectig a hynod ddiddorol.

Dengys project Andrei sut y mae defodau na ŵyr pobl drefol, fodern nemor ddim amdanynt, neu sydd ond yn gyfarwydd i’r rhan fwyaf trwy luniau mewn llyfrau hanes neu ymweliadau ag amgueddfeydd ethnograffig, yn dal yn fyw ac iach yng nghefn gwlad. Mae Andrei yn cyfleu manylion ac awyrgylch defodau a dathliadau a gynhelir ar hyd y flwyddyn, yn gysylltiedig â’r calendr amaethyddol a chrefyddol, sydd wedi goroesi ar hyd y canrifoedd.

Yng ngeiriau Svetlana Poleschuk, ymchwilydd ac awdur y rhagarweiniad i lyfr Andrei, “Goroesodd cred baganaidd bob cyfundrefn gymdeithasol-wleidyddol, gan ddiogelu’r peth pwysicaf: sylw arbennig a pharch at natur. Gall unrhyw wrthrych sy’n ymddangos yn ddinod ar yr olwg gyntaf fel carreg, coeden, planhigyn, torch, neu ffordd fod wedi ei gynysgaeddu ag ystyr symbolaidd a’i animeiddio; mae’n dod â lwc dda, yn gwneud y daith i’r byd a ddaw yn haws, yn gwella afiechyd, yn cadw rhag drwg, yn rhoi harddwch, yn rhagddweud y dyfodol. (...) Mae treiddio i gyfrinachedd y traddodiad gwerin a chreu delwedd anarferol, gyfriniol bron, o bentref Belsrwsaidd yn yr oes hon yn gwneud project Andrei yn wahanol i unrhyw beth a wnaed yn ffotograffiaeth Belarws cyn hyn, ac yn wahanol i ffotograffiaeth Belarws yn gyffredinol. Nid dim ond cyfres o bortreadau seicolegol mo hwn, nac ymgais syml i ddogfennu ffordd o fyw: mae’n ymchwil doeth a gofalus i haen gyfan o ddiwylliant, yn fwriadol rydd o’r gwleidyddoli sydd bellach yn nodweddiadol o unrhyw drafodaeth o bynciau’n ymwneud â Belarws. ‘Ceisiais ateb y cwestiwn pwy oeddem ni’n flaenorol a phwy ydym ni bellach, fel Belarwsiaid’, meddai Andrei Liankevich.” 

Mae Andrei’n ddarlithydd ffoto-newyddiaduraeth yn Vilnius, Lithwania, ac ef yw trefnydd Mis o Ffotograffiaeth ym Minsk. Mae’n rhan o SPUTNIK, casgliad o ffotograffwyr dogfennol o ganolbarth a dwyrain Ewrop.

“pagan” yw'r pumed mewn cyfres o 9 arddangosfa a drefnwyd yn 76m2 gan y*brosiect*kickplate, gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Cymuned Pont-y-pŵl.

Gallwch weld gwaith Andrei ar ei dudalen.

11fed Gorffennaf – 4ydd Awst

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn, 11:00 – 18:00


2 Adeiladau Portland
Stryd Fasnachol
Pont-y-pŵl
 Torfaen 
NP4 6JS


Wednesday, 5 July 2017

"pagan" by Andrei Liankevich opens 11th July
“pagan” is an exhibition by Belarusian photographer Andrei Liankevich who captured folk traditions in Belarus dating back to the times before its Christianisation in the 10th century that continue to be practised in rural Belarus. Like in many other places and cultures, Eastern Europeans were unwilling to abandon their traditions and continued to practise them, while propagators of the new faith adopted some of the pagan customs to persuade more people to join, leading to the creation of an eclectic and fascinating mix.

Andrei’s project shows how the rites that are known to modern town-dwellers only to a limited extent, familiar to most people through illustrations in history books or visits to ethnographic museums, are still alive and well in the countryside. Andrei has rendered the detail and atmosphere of rituals and celebrations that take place throughout the year, linked to the agricultural and religious calendar, which survived throughout the centuries. 

In the words of Svetlana Poleschuk, researcher who wrote the introduction to Andrei’s book, “Pagan belief survived all socio-political regimes and preserved the most important thing: special attention and respect for the nature.  Any object banal at a first glance such as a stone, a tree, a plant, a wreath, or a road appears to be endowed with a symbolic meaning and animated: it brings luck, makes the transition to the afterlife easier, cures disease, protects from evil, gives beauty, bedevils, foretells the future. (…) Penetration into the folk tradition’s secrecy and creation of an unusual, almost mystical image of the present-day Belarusian village distinguish Andrei’s project from everything done in Belarusian photography before him and from photography of Belarus in general. This is not just series of psychological portraits and not just a simple documentation of a way of life; this is a prudent and careful research of an entire cultural layer deliberately free from any politicisation that has become nowadays typical of coverage of Belarusian topics. ‘I tried to answer the question who we were earlier and who we are at the moment being Belarusians’, says Andrei Liankevich”. 

Andrei is a photojournalism lecturer in Vilnius, Lithuania, and the organizer of Month of Photography in Minsk. He’s part of SPUTNIK, a collective of Eastern and Central European documentary photographers: www.sputnikphotos.com

You can find Andrei’s work on his website.

Welsh info coming soon!

"pagan" opens on the 11th of July at 2.

it is the fifth in a series of 9 exhibitions organised in 76m2 by the*kickplate*project, with the support from the Arts Council of Wales, Torfaen Council’s Arts Development and Pontypool Community Council.
11/07 - 4/08
Tuesday - Saturday, 11am - 6pm

2 Portland Building
Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JSMonday, 3 July 2017

"physalis" ending

Morning!

Last Saturday, we closed Alexey Shportun's solo exhibition "physalis" - and we'd like to thank Alexey for letting us show his beautiful still lifes in Pontypool and to everyone who's come to visit over the past 3 weeks! Here are few more photos of the exhibition:


 

  


You can find more photos from the exhibition on our website and facebook page.


Our next show, "pagan" by Belarusian photographer Andrei Liankevich, is opening on the 11th of July - more info coming soon!

Also, remember to catch Stanka Koleva's "I let myself be bird", which is on in Brynmawr's Market Hall Cinema till the end of the month, open during the cinema's screenings.


Friday, 30 June 2017

"I let myself be bird" by Stanka Koleva in the Market Hall Cinema

Afternoon everyone,


we've just installed a new exhibition in Brynmawr's Market Hall Cinema  which has recently reopened following a 6-month closure – "I let myself be bird" by Bulgarian analogue photographer and print-maker Stanka Koleva. You can see it till the end of July during the cinema's opening hours, so it's best to check their schedule if you're travelling from afar. Tomorrow is your last chance to catch Alexey Shportun's "physalis" in 76m2 - the exhibition closes at 18.


Saturday, 24 June 2017

"physalis", week 2

Evening,

we've just closed the second week of Alexey Shportun's "physalis" and would like to share some more photos of the exhibition. The show is open for another week, till the 1st of July, so you should make sure you come and visit if you haven't yet! You can find directions to 76m2 on our website, and if you'd like some help getting to the gallery (like a lift from the train station for example) just drop us an email!You can also read an interview Alexey gave us a couple of years ago when we exhibited his work as part of "standing still", a show by him and Sergiy Lebedynskyy.

Monday, 19 June 2017

Pontypool & "physalis"

Morning everyone,

Here are some a few photographs from Pontypool town centre. The weather's been exceptionally good, so there's no excuse not to cycle/ride/drive up to Pontypool & explore if you've got the time! Alexey Shportun's solo exhibition, "physalis" is on for another two weeks, open Tue-Sat, 11-6 in 76m2, 2 Portland Buildings, Commercial Street, Pontypool NP4 6JS.

our friendly local pet shop, Pontypool Pet & Aqua Supplies:
and just a reminder from us:

Friday, 16 June 2017

"physalis" by Alexey Shportun

Evening everyone,


We'd like to share some images from the installation and the first couple of days of Alexey Shportun's solo show, "physalis". The exhibition is on till the 1st of July and it's open Tuesday to Saturday, 11 to 18. You can find directions to the gallery on our website.Saturday, 10 June 2017

"physalis" by Alexey Shportun - opening today at 2!

Morning everyone,


Today we're opening Alexey Shportun's solo exhibition, "physalis". The opening starts at 2 and we'll be there till 6 with tea, wine and snacks, so come along! And if anyone needed a lift in this rainy weather, or worried about their buses/trains back, just let us know & we'll do our best to give you a lift! You can also find directions to 76m2 on our website.


Tuesday, 6 June 2017

"physalis" by Alexey Shportun - opening Saturday the 10th of June

Evening everyone!

We're happy to let you know that, after a short spring break, we're back in 76m2 with a new exhibition, a solo show by Ukrainian artist Alexey Shportun, opening on Saturday the 10th of June and running till the 1st of July. We'll confirm the time of the opening a bit later on, for now here's the poster and some more information:“physalis”

“physalis” is a solo exhibition by Ukrainian photographer and camera maker, Alexey Shportun (who also published work under the name Alexey Ostrovskiy). Alexey is a photographer and graphic designer who lives and works in Irpin and Kiev. 

The exhibition presents a collection of Alexey’s still lifes, taken on an 18 by 13 cm camera that he built and using photographic paper instead of film; some of the images are projections created with his homemade camera and captured on a digital camera. Alexey also uses modified 35mm camera lenses, a magnifying glass and an Ortagoz (an old Russian lens) in his work.

Alexey treats photography as a kind of ritual and contemplation, and it is the experience of setting the photo, the light and the process of working with paper that he enjoys the most. The still lifes he photographs are created in collaboration with his wife Katerina, who is a freelance artist.

We named the exhibition “physalis” after one of his subjects – a delicate heart-shaped plant.

You can find Alexey’s work on his page.

“physalis” is the fourth in a series of 9 exhibitions organised in 76m2 by the*kickplate*project, with the support from the Arts Council of Wales, Torfaen Council’s Arts Development and Pontypool Community Council. 

****

Mae “physalis” yn arddangosfa solo gan Alexey Shportun, ffotograffydd a gwneuthurydd camera o'r Wcráin (sydd wedi cyhoeddi gwaith dan enw Alexey Ostrovskiy). Mae Alexey yn ddylunydd graffeg sy'n byw ac yn gweithio yn Kiev ac Irpin.

Mae'r arddangosfa yn cyflwyno casgliad o fywydau llonydd Alexey, a dynnwyd ar gamera 18 wrth 13cm a adeiladodd ac yn defnyddio papur ffotograffig yn lle ffilm; mae rhai o'r delweddau yn dafluniadau a greodd gyda'i gamera a wnaeth ei hunan a'u rhoi ar gamera digidol. Mae Alexey hefyd yn defnyddio lensys camera 35mm, gwydr chwyddo ac Ortagoz (hen lens Rwsiaidd) yn ei waith.

Mae Alexey yn trin ffotograffiaeth fel math o ddefod a myfyrdod, a'r profiad o drefnu'r ffotograff, y golau a'r broses o weithio gyda phapur y mae'n ei fwynhau fwyaf. Caiff y bywydau llonydd y mae'n eu tynnu eu creu ar y cyd â'i wraig Katarina.

Fe wnaethom roi'r teitl "physalis" i'r arddangosfa ar ôl un o'i bynciau - planhigyn bychan siâp calon.

Gallwch weld gwaith Alexey ar ei dudalen.

“physalis” yw'r bedwaredd mewn cyfres o 9 arddangosfa a drefnwyd yn 76m2 gan brosiect*kickplate, gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Cymuned Pont-y-pŵl.
10 Mehefin – 1 Gorffennaf
Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn, 11:00 – 18:00

10th June – 1st July
Tuesday – Saturday, 11:00 – 18:00

76m2
2 Adeiladau Portland
Stryd Fasnachol
Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 6JS

76m2
2 Portland Buildings
Commercial Street
Pontypool, Torfaen NP4 6JS

More updates coming soon here and on our Twitter and Facebook.